Wrota Warmii w Bałdach

W Bałdach istnieje niezwykle ciekawa historycznie Aleja Biskupów. Tu odbywało się powitanie nowego biskupa wjeżdżającego uroczyście do swej diecezji, składano mu pierwszy hołd i witano ich uroczyście w imieniu kapituły warmińskiej - partnera biskupa w rządach na Warmii. W 2006 r., wiele lat po tych wydarzeniach aleja została zrekonstruowana. Obok symbolicznych “Wrót Warmii” stoją tu gabloty z informacjami historycznymi. Na obsadzonym starymi lipami odcinku o długości około 1200 metrów umieszczono 51 tablic poświęconych biskupom warmińskim. Swoje drzewka w ubiegłym roku zasadzili tam dostojnicy kościelni, m.in. Józef Glemp, Edmund Piszcz i Wojciech Ziemba.

Aktualnie na terenie historycznej Warmii, w Bałdach, corocznie odbywa się plenerowa impreza "Warmiński Kiermas". Dawniej w uroczystości brali udział wszyscy krewni i znajomi, którzy zjeżdżali z całej okolicy. Według tradycji po nabożeństwie udawano się do jednego z krewnych na przyjęcie biesiadne. Tego typu spotkania były okazją do wymiany poglądów i dyskusji, jednoczyły społeczność warmińską wokół tradycyjnych zwyczajów oraz wzmacniały więź z Kościołem. Kiermasy były zaczynem tradycji warmińskiej, skłaniały do zachowania obyczajów po przodkach i do obrony przed wpływami z zewnątrz i innych kultur. Przyjmuje się, iż dzięki przywiązaniu do tradycji i konserwatyzmowi Warmiacy w większości oparli się germanizacji. Wobec zagrożenia swej tożsamości i tradycji potrafili się zjednoczyć i w sposób pokojowy przeciwstawić się zeświecczaniu.