Rezerwat Źródła Rzeki Łyny im. prof. R. Kobendzy

(ok. 25 km od hotelu WARIA PARK w Pluskach) -  Źródła rzeki odnaleźć można między miejscowościami Łyna i Orłowo. Właśnie tam utworzono rezerwat krajobrazowo-geomorfologiczny o powierzchni 121 ha. Wypływ wód Łyny następuje w skutek kontaktu nieprzepuszczalnych iłów miocenu z piaskami polodowcowymi. Powierzchnia rezerwatu porośnięta lasem łęgowym w wieku 120-140 lat. Miejscami rośnie tu także las mieszany z sosną, świerkiem, brzozą, osiką, dębem, grabem i klonem tworząc malowniczy, często tajemniczy zakątek. Mieszkańcami rezerwatu są sarny, przebywają tu również jelenie i łosie. Obszar jest tym bardziej wyjątkowy, ponieważ występują tu rzadkie gatunki zwierząt górskich i północno-górskich: wodopójki, chruściki, widelnice, jętki. Dla wygody zwiedzających w rezerwacie zbudowano schody i pomosty, ułatwiające wędrówkę i obserwacje licznych wysączających się z iłów drobnych strumyków. Doskonałe miejsce na wycieczkę rowerową.