Leśne Arboretum w Kudypach

Leśne Arboretum Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Kudypach (ok. 25 km od miejscowości Pluski) to specjalistyczny ogród botaniczny, w którym znajdują się kolekcje drzew i krzewów. Arboretum znajduje się na ziemi warmińskiej i zajmuje powierzchnię 15,69 ha. Obecnie ma ono charakter parku leśnego z elementami ukształtowanego terenu, prześwietleń w drzewostanie, oczek wodnych, ścieżek, dróg, kładek, mostków i zadaszeń. Kolekcje drzew i krzewów rosnących w arboretum liczą ok. 1000 gatunków i odmian. Otwarte jest dla zwiedzających od 1. maja do 15. października w każdym dniu tygodnia w godzinach 9.00 - 18.00.