Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem

Na Polach Grunwaldu (ok. 38 km od miejscowości Pluski) corocznie (15-17 lipca) odbywa się inscenizacja historycznej bitwy. Program Dni Grunwaldu obejmuje m.in. Grunwaldzkie Wici, czyli przybycie króla Władysława Jagiełły oraz Wielkiego Mistrza Ulryka von Jungingen wraz z chorągwiami konnymi na Pola Grunwaldu, średniowieczny festyn i jarmark w osadzie rzemieślniczej, turniej rycerski oraz Festiwal Ognia.

Bitwa pod Grunwaldem - program "Dni Grunwaldu", inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem