Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny (Skansen) w Olsztynku

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny (Skansen) w Olsztynku (ok. 19 km od miejscowości Pluski) – Olsztynecki skansen należy do najstarszych w Polsce. Jego początki sięgają 1909 roku, kiedy to władze Królewca podjęły decyzję o stworzeniu muzeum na wolnym powietrzu. Na zbiory MBL składają się:- budownictwo ludowe (wraz z małą architekturą) - ponad 50 obiektów- muzealia prezentujące kulturę materialną - ponad 8000 obiektów,- prace twórców ludowych i rękodzieło - ponad 2000 obiektów,- zbiory biblioteczne - ponad 6000 woluminów. Obiekty budownictwa ludowego pochodzące z Warmii, Mazur, Powiśla, Barcji, Sambii i Małej Litwy zwanej również Pruską Litwą, są niezwykle zróżnicowane architektonicznie, tworząc jeden z najciekawszych zespołów skansenowskich w Polsce. Prezentują różne funkcje: domy mieszkalne, obiekty inwentarskie i gospodarcze, sakralne i "przemysłowe", na przykład młyn wodny, 4 wiatraki, olejarnia, kuźnia, wędzarnia i garncarnia.

www.muzeumolsztynek.com.pl