Orzechowo - wieś-widmo

Orzechowo oraz Kościół pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela

Orzechowo jest wioską, której na próżno będziemy szukać na mapach Polski. Jest po prostu wsią widmem. Istnieje i zarazem nie istnieje. Chciano ją wymazać z map, chciano, aby żadne drogi do niej już nigdy nie prowadziły. Miała być terytorium zakazanym. Jednak historia postanowiła inaczej.
Na szczególną uwagę zasługuje Kościół Św. Jana Chrzciciela z początków XX w., wybudowany w lesie.